Daň z nemovitosti 2017 - kdy a jak zaplatit?

13.04.2017

Jedinou daní, která se platí předem, je daň z nemovitosti. Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitosti je tradičně posledního ledna, ale termín pro zaplacení daně je až v květnu (a listopadu). Takže už za měsíc a půl. Víte, jak můžete letos zaplatit daň z nemovitosti?

Přiznání k dani z nemovitosti se podává jen jednou, při nabytí nemovitosti, ale daň se platí každý rok, vždy na jaře za daný kalendářní rok. Vzhledem k tomu, že nemusíte podávat přiznání, je daň z nemovitosti často daní, na kterou se zapomíná. Připomene vám to až složenka od krajského finančního úřadu

V letošním roce se složenky začnou rozesílat koncem dubna a jejich distribuce bude ukončena 19. května. 

Výpočet daně z nemovitosti

Výše daně z nemovitosti se počítá na základě základního výměru jako daň z pozemku a daň ze staveb a jednotek, k tomu se dále přídává koeficient podle geografické příslušnosti (podle počtu obyvatelstva v daném městě a obci) a také místní koeficient, který stanovují místní zastupitelé. Daň z nemovitosti je většinou stejná každý rok, záleží ale na tom, zda se právě ve vaší oblasti město nerozhodlo daň zvýšit. 

Platba daně z nemovitosti

Vyměřená daň se platí každý rok do 31. května. Pokud máte vypočtenou daň větší než 5000 Kč, můžete platit ve dvou splátkách, první v květnu a druhou do konce listopadu, v takovém případě dostanete složenky dvě. Můžete ale zaplatit daň i najednou v jedné květnové splátce. Vyměřenou daň můžete platit převodem z účtu, poštovní poukázkou na poště bez poplatku, na pokladně vašeho finančního úřadu, na pokladně ČNB nebo prostřednictvím SIPO.

Částka bývá stejná jako za předchozí rok, ale může se měnit podle toho, jak obec a město používají místní koeficienty. 

Složenky se rozesílají postupně tak, aby se případně netvořily na poštách při placení daně z nemovitosti fronty. Pokud jste tedy složenku nedostali v dubnu, tak přijde v následujících týdnech. Na začátku tohoto roku jste také mohli požádat o zaslání informací k placení daní z nemovitosti na emailovou adresu. Email pak nahrazuje složenku a obsahuje všechny důležité informace: částku daně, výši nedoplatku, nebo přeplatku, platební údaje, včetně QR kódu.

Čísla účtů krajských finančních úřadů pro platbu daně z nemovitosti:

Finanční úřad pro hlavní město Prahu

7755-77628031/0710

Finanční úřad pro Středočeský kraj

7755-77628111/0710

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

7755-77627231/0710

Finanční úřad pro Plzeňský kraj

7755-77627311/0710

Finanční úřad pro Karlovarský kraj

7755-77629341/0710

Finanční úřad pro Ústecký kraj

7755-77621411/0710

Finanční úřad pro Liberecký kraj

7755-77628461/0710

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

7755-77626511/0710

Finanční úřad pro Pardubický kraj

7755-77622561/0710

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

7755-67626681/0710

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

7755-77628621/0710

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

7755-47623811/0710

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

7755-77621761/0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj

7755-47620661/0710


Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka - fyzické osoby nebo IČ právnické osoby

Konstantní symbol:

  • 1148 - při bezhotovostní platbě převodem z účtu
  • 1149 - při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou
  • 0001 - při hotovostní platbě daňovou složenkou

Co když daň nezaplatím?

Pokud nezaplatíte daň do 31. května, tak stejně jako u daně z příjmů je finanční úřad benevolentní a ještě několik následujících dní můžete daň zaplatit bez pokuty a úroků z prodlení. Letos poslední termín, kdy by měl mít finanční úřad peníze za daň z nemovitosti na účtu je 6. června. Po tomto dni už naskakují za dlužnou částku úroky. Výše úroku podle § 252 odst. 2 odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů. 

Nevíte si rady s daní z nemovitosti? Poradím vám

Zdroj: Finance.cz