Účetní služby pro malé a střední firmy

O vaše účetnictví se postarám od začátku až do konce. Nezáleží, zda jste firma nebo nezisková či příspěvková organizace, vedení účetnictví zajišťuji pro každého.

Vedení účetnictví

Správné sestavení daňových přiznání, vedení účetní agendy, či profesionální zastoupení před úřady. Nejen s těmito problémy se každý den ve svém podnikání setkáváte. Kontaktujte mě a nechte si odborně a efektivně vést účetnictví

  • vedení hlavní knihy a účetního deníku
  • knihy pohledávek a závazků, saldokonto, evidence úhrad
  • pokladní a bankovní knihy
  • evidence majetku
  • mzdová evidence
  • tiskové a přehledové sestavy
  • závěrkové operace - uzavření roku stávajícího, navedení počátečních stavů
  • zpracování účetní závěrky - výkaz zisku a ztrát, rozvaha a příloha k účetní závěrce
  • kompletní daňová přiznání

Ceník vedení účetnictví pro firmy

Napište si o cenovou nabídku a já vám pošlu odhad cen přímo pro vás.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Vedení účetnictví

za zpracovaný doklad nebo položku bankovního výpisu

19 Kč/položka

Přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH)

včetně Kontrolního hlášení DPH

350 Kč

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

včetně příloh

4 000 Kč

Silniční daň

nad 3 vozy + 50 Kč za každý další

150 Kč do 3 aut

Mzdy

zpracování mezd za jednoho zaměstnance

120 Kč

Zastupování před úřady

200 Kč/hod.

Ostatní služby

různá administrativa, žádosti, přihlášky apod.

200 Kč/hod.

Objednejte si mé služby

Vyplňte všechny potřebné údaje, ozvu se vám co nejdříve zpět.