Účetní služby pro malé a střední firmy

O vaše účetnictví se postarám od začátku až do konce. Nezáleží, zda jste firma nebo nezisková či příspěvková organizace, vedení účetnictví zajišťuji pro každého.

Vedení účetnictví

Správné sestavení daňových přiznání, vedení účetní agendy, či profesionální zastoupení před úřady. Nejen s těmito problémy se každý den ve svém podnikání setkáváte. Kontaktujte mě a nechte si odborně a efektivně vést účetnictví

  • vedení hlavní knihy a účetního deníku
  • knihy pohledávek a závazků, saldokonto, evidence úhrad
  • pokladní a bankovní knihy
  • evidence majetku
  • mzdová evidence
  • tiskové a přehledové sestavy
  • závěrkové operace - uzavření roku stávajícího, navedení počátečních stavů
  • zpracování účetní závěrky - výkaz zisku a ztrát, rozvaha a příloha k účetní závěrce
  • kompletní daňová přiznání

Ceník vedení účetnictví pro firmy

Napište si o cenovou nabídku a já vám pošlu odhad cen přímo pro vás.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Vedení účetnictví

za zpracovaný doklad nebo položku bankovního výpisu

25 Kč bez DPH/položka

Přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH)

včetně Kontrolního hlášení DPH

500 Kč bez DPH

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

včetně příloh

5 000 Kč bez DPH

Silniční daň

nad 3 vozy + 50 Kč za každý další

200 Kč bez DPH do 3 aut

Mzdy

zpracování mezd za jednoho zaměstnance

150 Kč bez DPH

Zastupování před úřady

300 Kč bez DPH/hod.

Ostatní služby

různá administrativa, žádosti, přihlášky apod.

300 Kč bez DPH/hod.

Objednejte si mé služby

Vyplňte všechny potřebné údaje, ozvu se vám co nejdříve zpět.