Nezapomeňte na přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2016

04.04.2017

Podnikatelé musí předložit přehled o příjmech a výdajích letos do 3. května. Doplatit případný rozdíl v pojistném je třeba do 8 dnů po podání přehledu.

Vyplněný formulář musí předložit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy měly podat daňové přiznání za daný kalendářní rok (přičemž daňové přiznání se podává do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, to znamená do 1. 4.).

Letos jsme měli povinnost podat daňové přiznání do pondělí 3. dubna. Podat přehled zdravotní pojišťovně je tedy třeba do středy 3. května 2017. OSVČ, které nemají povinnost podat daňové přiznání, musí podat své zdravotní pojišťovně přehled již do 8. dubna. Vzhledem k tomu, že tento den v roce 2017 připadá na sobotu, tak do 10. dubna 2017

Pamatujte na to, že do 8 dnů od data jeho podání musíte doplatit případný rozdíl mezi zaplacenými zálohami a částkou pojistného, kterou si v přehledu vypočtete jako roční pojistné. 

Pokuta za nepředložení přehledu ve stanovené lhůtě může činit až 50 000 Kč. Lhůta k uložení pokuty je dva roky ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti, nejdéle však do pěti let, kdy k nesplnění došlo. Promlčecí lhůta práva vymáhat pojistné je deset let.

Zdroj: portal.pohoda.cz