Novinky v daních od července, další přijdou i v roce 2018

16.07.2017

Živnostníky potěší možnost větších odečtů na děti. Špatnou zprávou pro ně je snížení daňových paušálů z původních dvou milionů jen na jeden milion. Stát rovněž zavedl další opatření proti daňovým únikům.

Daně budou pro podnikatele jednodušší, zároveň se sníží možnosti daňových úniků. To si slibuje ministerstvo financí od daňového balíčku, jehož účinnost se rozběhla od 1. července 2017.

Daňový balíček navyšuje již pro rok 2017 daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě. Konkrétně je to o 200 korun měsíčně více na druhé dítě, tedy 2400 korun ročně, a na třetí a každé další dítě o 300 korun měsíčně více, tedy o 3600 korun ročně, než v roce 2016.

Zaměstnancům uplatňujícím daňové zvýhodnění na dvě a více dětí vznikne po provedení ročního zúčtování daně za rok 2017 nárok na daňový přeplatek, protože v prvních měsících roku 2017 se uplatnilo nižší daňové zvýhodnění. Dojde-li k vyhlášení novely ve Sbírce zákonů v červnu, uplatní se vyšší měsíční daňové zvýhodnění na druhé a další dítě poprvé při výpočtu čisté červencové měsíční mzdy.

Zvýhodnění pro jednoho nebo oba rodiče

Zvýhodnění na dítě uplatňuje jeden z rodičů, a to buď u zaměstnavatele, nebo v daňovém přiznání. Slevy je možné při více dětech kombinovat tak, že slevu na jedno dítě uplatňuje jeden rodič a slevu na druhé dítě uplatňuje druhý rodič. I u jednoho dítěte je možné, aby slevu uplatnili oba rodiče, musí se ale střídat - například v jednom měsíci může uplatnit slevu matka, v dalším otec

Současně dochází k zpřísnění podmínek pro vyplácení daňového bonusu na vyživované děti. Nově se do limitu příjmů, který je nutný splnit pro získání bonusu, nebudou započítávat příjmy z nájmu a kapitálového majetku. V některých případech může dojít k tomu, že bonus již nebude možné přiznat. onus je vyplácen tehdy, když daňové zvýhodnění na vyživované dítě nelze pro příliš nízký základ daně a daň uplatnit. Tato změna se použije až pro zdaňovací období roku 2018.

Novinky u výdajových paušálů

Podnikatelům uplatňujícím výdaje "paušálem" je opětovně vrácena možnost uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti nebo slevu na druhého z manželů.

Bohužel spolu se zjednodušením přinesla novela další snížení výdajových paušálů pro podnikající fyzické osoby. Při snaze minimalizovat základ daně se bez účetnictví či daňové evidence obejdou už jen živnostníci, jejichž příjmy nepřekročí 1 milion korun.

Jen k této částce totiž bude možno uplatnit odpovídající výdaje ve výši 30 procent, 40 procent, 60 procent nebo 80 procent bez omezení. Přesněji řečeno maximální výše paušálně uplatnitelných výdajů se novelou snižuje na 300 000, 400 000, 600 000 nebo 800 000 korun, podle druhu příjmu, k příjmům dosahujícím 1 milion korun a výše. Podnikatelům majícím reálné výdaje vyšší se paušální výdaje na této úrovni nevyplatí.

V letošním roce však mají podnikatelé možnost rozhodnout se, co je pro ně výhodnější. Mohou si vybrat, zda využijí nová pravidla a uplatní tak zvýhodnění na děti či manželku, nebo zůstanou u dosavadního nastavení výdajových paušálů bez možnosti úlevy na vyživované osoby.

Příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu

Další zjednodušení systému přináší zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu, do 2500 korun ročně, srážkovou daní. Poplatníci již díky tomu nebudou muset podávat daňové přiznání v situaci, kdy získají vedle příjmů od zaměstnavatele současně i jiný typ příjmů ze závislé činnosti, který představuje zanedbatelný příjem, například za účast ve volební komisi.

Dochází tedy k rozšíření okruhu příjmů podléhajících srážkové dani. Pro příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu do 2500 korun se nově stanovuje obdobný daňový režim, který platí pro dohody o provedení práce. Tedy při nepodepsaném prohlášení budou podléhat srážkové dani ve výši 15 procent. Tato úprava se uplatní prvně až v roce 2018.

Pozor na "Nespolehlivou osobu"

Další změny daňového systému se týkají ztížení daňových úniků. Dochází například k zavedení institutu nespolehlivé osoby. Pokud se za dřívější úpravy stala osoba povinná k dani nespolehlivým plátcem a v dalším období jí poklesl obrat pod registrační limit, zmizela z registru nespolehlivých plátců a mohla v budoucnu s čistým štítem podnikat dál.

Dnes se nově v dané situaci nálepky nespolehlivosti nezbaví a stane se ihned po zrušení registrace nespolehlivou osobou se všemi právními důsledky. Změna platí od 1. července 2017.

Úprava také omezuje daňové úniky v souvislosti s používáním virtuálních měn. Příjemce zdanitelného plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti virtuální měnou, ručí nově za nezaplacenou daň. Tedy z hlediska ručení za neodvedenou daň se platba v bitcoinech staví na roveň platbě na nezveřejněný účet.

Rozšíření přenesené daňové povinnosti

Daňový balíček rovněž rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti, takzvaný reverse charge, na poslední skupiny komodit, u kterých to směrnice EU v oblasti DPH výslovně umožňuje. Jedná se o poskytnutí pracovníků pro provedení stavebních nebo montážních prací, dále o dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a rovněž dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu. Více o této novince jsme psali v samostatném článku.

Zdroj: BusinessInfo.cz