Omezení přivýdělku během evidence na úřadu práce

08.10.2017

Před novelou zákona o zaměstnanosti platilo, že občané v evidenci na úřadu práce si mohli měsíčně přivydělat polovinu minimální mzdy, ať už v pracovním poměru nebo na některou z pracovních dohod. Na dohodu o provedení práce si již však přivydělat nelze. Jaké další změny přinesla daňová novela zákona o zaměstnanosti?

Účinnost daňové novely nastala 29. července. Jednou z legislativních změn je omezení práce během evidence na úřadu práce, tedy takzvaný výkon nekolidujícího zaměstnání. Lidé vedení v evidenci na úřadu práce si mohou nyní vydělat stále maximálně polovinu minimální mzdy, ale musejí již pracovat pouze na pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti.

V letošním roce si mohou uchazeči o zaměstnání vedení na úřadu práce vydělat maximálně 5 500 Kč měsíčně, v roce 2018 to bude z důvodu zvýšení minimální mzdy již 6 100 Kč. Ode dne nabytí účinnosti zákona poběží tříměsíční přechodné období, ve kterém bude práce na dohodu o provedení práce tolerována všem, kteří dohodu podepsali ještě před 29. červencem.

Snížení čistého výdělku

Z dohody o provedení práce neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění zaměstnanec ani zaměstnavatel, nepřesáhne-li měsíční odměna 10 000 Kč. Většina občanů vedených v evidenci na úřadu práce si tedy přivydělávala na dohodu o provedení práce, přičemž jim nebylo z hrubé odměny odvedeno sociální a zdravotní pojištění. Z hrubé mzdy na pracovní smlouvu se sociální a zdravotní pojištění platí vždy, z hrubé odměny z dohody o pracovní činnosti pak tehdy, je-li měsíční odměna 2 500 Kč a více.

Protože si nyní mohou uchazeči o zaměstnání přivydělat pouze na pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, je při stejné hrubé mzdě nebo odměně jejich čistý příjem nižší. Mzdové náklady zaměstnavatele jsou poté vyšší o 34 %.

Podpora a příjem z nekolidujícího zaměstnání

Během výkonu nekolidujícího zaměstnání nelze pobírat podporu v nezaměstnanosti. V praxi si tedy touto formou přivydělávají zejména uchazeči o zaměstnání, kteří již na podporu nemají nárok z důvodu uplynutí podpůrčí doby. Délka nároku na podporu v nezaměstnanosti se liší dle věku, občané mladší 50 let ji mohou pobírat 5 měsíců, ve věku 50 až 55 let po dobu 8 měsíců a lidé starší 55 let až 11 měsíců. I krátkodobá práce formou nekolidujícího zaměstnání může být přínosná, neboť se může stát odrazovým můstkem pro získání práce na standardní pracovní poměr na plný úvazek. Úřadu práce je nutné výkon nekolidujícího zaměstnání oznámit nejpozději v den nástupu do zaměstnání.

Nevíte si rady se mzdovou agendou? Pomohu vám

Zdroj: DůmFinancí.cz